FA College of Technology

Diploma Hajj Umrah

JPT/BPP(K)1000-600/N319 JLD.3(8) – MQA.600-2/1/6 JLD.111(7)[N/345/4/1120] [15 MEI 2019-1MEI 2024][DKN034(N)]

MATLAMAT PROGRAM

 

Program Diploma Pengurusan Haji dan Umrah ditawarkan bagi membimbing para pelajar memperolehi pemahaman, pengetahuan dan kemahiran secara menyeluruh mengenai skop dan pemikiran yang berkaitan dengan pengurusan haji dan umrah dari segi konsep, teori dan praktikal.

 

 

OBJEKTIF PROGRAM SECARA UMUM

 

 

Untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan, berkemahiran dan berupaya menyelesaikan masalah mengikut syarak perkara-perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah. Selain itu, program ini turut menyediakan pelajar dengan kepakaran teknikal dan praktikal di samping melengkapkan pelajar dengan asas pengurusan haji dan umrah yang kukuh mengikut standard Tabung Haji.

Syarat Kemasukan

  • Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit dalam mana-mana matapelajaran; 
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Prospek Kerjaya


  • Mutawif;Pembantu Pengurus Jemaah Umrah; 
  • Penolong Pegawai Haji dan Umrah; 
  • Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam; 
  • Penolong Pegawai Operasi Haji dan Umrah; 
  • Penolong Pegawai Pemasaran Haji dan Umrah; 
  • Penolong Pegawai Pentadbiran Haji dan Umrah; dan 
  • Usahawan Haji dan Umrah.

Bahasa Penghantar

 

Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


Jangkamasa Pengajian

 

3 tahun ( 6 semester )

 

Mod Pengajian


Sepenuh Masa / Separuh Masa