FA College of Technology

DIPLOMA ANIMASI [JPT/BPP(K)1000-600/N319(35) MQA/PA2670][DKN034(N)]

Pengenalan

 

Diploma Animasi merupakan program kendalian Kolej Teknologi Alpha yang ditawarkan bagi melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang animasi seterusnya dapat memberikan sumbangan keperluan guna tenaga negara khususnya dalam industri filem atau penerbitan animasi.

 

Kerjaya

 

2D Animator, 3D Animator, Visual Effects Artist, Pereka Grafik dan Multimedia, Storyboard Artist.

 

Syarat Kemasukan

 

  • Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit dalam mana-mana matapelajaran termasuk lulus Matapelajaran Pendidikan Seni atau; 
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
  • Lulus ujian melukis kendalian Kolej Teknologi Alpha ( bagi calon yang tidak mempunyai mata pelajaran Pendidikan Seni )

Bahasa Penghantar

 

Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

 

Jangkamasa Pengajian

 

3 tahun ( 6 semester )

 

Mod Pengajian

 

Sepenuh Masa

 

Pengambilan Pelajar Diploma Animasi adalah 2 kali setahun.

  • April
  • Oktober

Struktur Program

 

Komponen

Jam Kredit

Wajib

40

Teras

39

Asas

12

Jumlah Keseluruhan

91